โรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ Cyber Lock อาสาปี 3 พ.ศ.2556 ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
2. โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
3. โรงเรียนบ้านหนองจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
4. โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา สาขาบ้านหนองแวง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
5. โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น อ.โพธ์โทร อ.อุบลราชธานี
6. โรงเรียนรัฐทวิคาม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
7. โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
 
 

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
ผู้ผลิต - ส่งออก ผลิตภัณฑ์ Cyber Lock
กุญแจเฟอร์นิเจอร์ไม้, กุญแจเฟอร์นิเจอร์เหล็ก, กุญแจตู้เซฟ, กุญแจตู้ไฟ, และกุญแจกลุ่มอลูมิเนียม

 
CYBER-LOCK.COM SIAM INTER LOCK TEK CO., LTD.
       © Copyright 2014, All Rights Reserved. [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว ]
       Privacy Policy, Terms of Service. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
      Web : Cyber-lock@cyber-lock.com