โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 6 ปี 2559 โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
สร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียน

ภาพก่อนโครงการ Cyber Lock อาสา
ภาพเข้าเยี่ยมชมโครงการ Cyber Lock อาสา

โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
สร้างต่อ อาคารหอประชุม

ภาพก่อนโครงการ Cyber Lock อาสา
ภาพเข้าเยี่ยมชมโครงการ Cyber Lock อาสา

โรงเรียนบ้านหนองคอม อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
โต๊ะ+เก้าอี้ นักเรียน จำนวน 250 ชุด

ภาพก่อนโครงการ Cyber Lock อาสา
ภาพเข้าเยี่ยมชมโครงการ Cyber Lock อาสา