โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 4 ปี 2557

โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด


โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 โรงเรียน

1.โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาแม่หลุ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 
2.โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
 
3.โรงเรียนบ้านวังฮวง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

รวมโรงเรียน ปี 2557